การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๖๗/๒๕๖๕

Comments are closed.