การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ พร้อมชุดยก สัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๒ คัน

ประกาศวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๘๑/๒๕๖๕

Comments are closed.