การซื้อรถยกลากจูง ขนาด ๕ ตัน ๖ ล้อ พร้อมชุดยก จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๗๙/๒๕๖๕

Comments are closed.