การซื้อรถยก ขนาด ๒๕ ตัน พร้อมสัญญาณไฟวับวาบแบบ LED อิเล็กทรอนิกส์ไซเรน จำนวน ๑ คัน

ประกาศวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.