การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๔ คัน

เลขที่ กจด.ปซ.๑๐/๒๕๖๕ วันที่ประกาศ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันที่สิ้นสุดประกาศ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


แชร์

Comments are closed.