การซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ วีซี จำนวน 4 คัน

ประกาศวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔



 

แชร์

Comments are closed.