การซื้อระบบกล้องตรวจจับความเร็ว (Speed Camera) บนทางพิเศษฉลองรัช พร้อมติดตตั้ง จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๙๔/๒๕๖๔

Comments are closed.