การซื้อระบบการบริหารจัดการงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Service Management)

ประกาศวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ. ๕๕/๒๕๖๖

Comments are closed.