การซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมและทดแทน พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่กจด.ปซ. ๖/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.

Comments are closed.