การซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV – C ภายในเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศภายในอาคาร จำนวน ๗๕ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕แชร์

Comments are closed.