การซื้อระบบฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV – C ภายในเครื่องส่งลมเย็นระบบปรับอากาศภายในอาคาร จำนวน ๗๕ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๕๑/๒๕๖๕

Comments are closed.