การซื้อระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยก๊าซ เพื่อติดตั้งในห้อง Server อาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

Comments are closed.