การซื้อระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Monitoring) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขที่ กจด.ปซ.๑/๒๕๖๖

Comments are closed.