การซื้อระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Monitoring) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและศูนย์ควบคุมทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Comments are closed.