การซื้อระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (Exat Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดประกาศวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.