การซื้อระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

กจด.ปซ. ๒๔/๒๕๖๔

Comments are closed.