การซื้อระบบป้ายปรับเปลี่ยนข้อความได้ (VMS) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก จำนวน ๑ ระบบ

เลขที่ กจด.ปซ.๒๔/๒๕๖๕ ประกาศวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.