การซื้อระบบไฟฟ้าสำรอง UPS ทางพิเศษบูรพาวิถี จำวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๖/๒๕๖๕

แชร์

Comments are closed.