การซื้อระบบไฟฟ้าแสงสว่างรอบอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สิ้นสุดวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.