การซื้อระบบไฟฟ้า (Monitoring) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.