การซื้อระบบตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Monitoring) ที่อาคารด่านเก็บค่าผ่านทางและศูนย์ควบคุมทางด่วนเฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.