การซื้อระบบประมวลผลของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ ระดับศูนย์ควบคุม (HQ) ของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษแบบอัตโนมัติ (ทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษฉลองรัช) จำนวน ๑ ระบบ

ประกาศวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕Comments are closed.