การซื้อรายการที่ ๑. หน้ากากกันฝุ่นพร้อมวาล์วระบายอากาศ จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น รายการที่ ๒. หน้ากากพร้อมชั้นกรองคาร์บอน ๘ ชั้น จำนวน ๖,๐๐๐ ชิ้น

ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.