การซื้อราวกันชนชนิดลูกกลิ้ง (Safety Roller Barrier) พร้อมติดตั้ง บริเวณทางออกสุขสวัสดิ์ ทางด่วนเฉลิมมหานคร จำนวน ๑ งาน

เลขที่ กจด.ปซ.๔๙/๒๕๖๖ ประกาศวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.