การซื้อราวเหล็กป้องกันรถยนต์ชนิดติดตั้งบนกำแพงคอนกรีต จำนวน ๕๘ เมตร

ประกาศวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.