การซื้อวัสดุสีโพลียูริเทนชนิด One Part Moisture Curing Ployurethane จำนวน ๗๐ แกลลอน

ประกาศวันที่ ๒๑  มีนาคม ๒๕๖๗

Comments are closed.