การซื้อสายไฟ ๔ แกน NYY ๗๐ ตร.มม. (ยาว ๒๐๐ ม. ต่อ ม้วน) จำนวน ๑ ม้วน

ประกาศวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.