ยกเลิกประกาศ การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจรประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๗๘/๒๕๖๕

Comments are closed.