การซื้อหมวกนิรภัยสำหรับพนักงานจัดการจราจร จำนวน ๓๖๘ ใบ ประจำปี ๒๕๖๗

เลขที่ กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗
ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น.


Comments are closed.