การซื้อหัวพิมพ์ THERMAL PRINTER EPSON จำนวน ๘๐ อัน และ AUTO CUTTER THERMAL RECEIPT PRINTER จำนวน ๘๐ อัน

ประกาศวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

Comments are closed.