การซื้ออุปกรณ์ระบบป้ายดิจิทัลของ กทพ. (EXAT Digital Signage) พร้อมติดตั้งภายในอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๗๐/๒๕๖๔

Comments are closed.