การซื้ออุปกรณ์ควบคุมระบบสื่อสารสัญญาณวิทยุสำรอง (Redundant Site Controller Secondary) จำนวน ๑ รายการ

ประกาศวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

Comments are closed.