การซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (SAN Storage) จำนวน ๑ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๑๑๗/๒๕๖๕

Comments are closed.