การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้าย และชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ. ๗๓/๒๕๖๕

Comments are closed.