การซื้ออุปกรณ์ดับเพลิงแรงดันสูงพร้อมถัง บรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้าย และชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.