การซื้ออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) จำนวน ๒๗ ชุด และราวกันชนชนิดลูกกลิ้ง (Rolling Guard Barrier) จำนวน ๑๐๐ เมตร พร้อมติดตั้ง

ประกาศวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.