การซื้ออุปกรณ์ดูดซับแรงปะทะ (Crash Cushion) และอุปกรณ์ความปลอดภัย บริเวณหัวเกาะบนทางพิเศษบูรพาวิถี

เลขที่กจด.ป ๑๐/๒๕๖๗ ประกาศวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๗ ยื่นข้อเสนอในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗

ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.Cushion

Comments are closed.