การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๗๐ เส้น

ประกาศวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ.๓๓/๒๕๖๕

Comments are closed.