การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles)ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐๐ เส้น

ประกาศวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.