การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐๐ เส้น

ประกาศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕

Comments are closed.