การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๗๐ เส้น

ประกาศวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 

Comments are closed.