การซื้ออุปกรณ์ตรวจจับล้อและเพลา (Treadles) ของระบบเก็บค่าผ่านทางแบบเงินสดในทางด่วนเฉลิมมหานคร และทางพิเศษฉลองรัช จำนวน ๑๐๐ เส้น

ประกาศวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เลขที่กจด.ปซ.๑๔/๒๕๖๖

Comments are closed.