การซื้ออุปกรณ์ประจำห้องประชุม พร้อมติดตั้ง สำหรับห้องประชุม ๒๗๐๑ ชั้น ๒๗ อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ.

ประกาศวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

Comments are closed.