การซื้ออุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย ห้อง Central System ที่ CCB๒ (Fire wall เชื่อมต่องานภายนอก) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด

ประกาศวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔แชร์

Comments are closed.