การซื้ออุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณ (Antenna ในช่องทาง) จำนวน ๒๓ ชุด

ประกาศวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เลขที่กจด.ปซ.๙๖/๒๕๖๕

Comments are closed.