การซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเชื่อมต่ออาคารศูนย์ควบคุมทางพิเศษ พร้อมติดตั้ง

ประกาศวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เลขที่กจด.ปซ. ๒๐/๒๕๖๕

 

Comments are closed.