การซื้ออุปกรณ์ Medea Converter สำหรับซ่อมแซมป้ายสัญญาณปรับได้ (MS) และโทรศัพท์ฉุกเฉิน (ETS) ทางพิเศษฉลองรัช

ประกาศวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

Comments are closed.