การซื้ออุุปกรณ์ดับพลิงแรงดันสูงพร้อมถังบรรจุน้ำสำเร็จรูปติดตั้งกระบะท้ายและชุดไฟส่องสว่าง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.