การซื้อเครื่องกระจายเสียงในช่องทาง (Pre Amplifier) จำนวน ๒๖ เครื่อง

กจด.ปซ ๓๕/๒๕๖๕

เริ่มวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

Comments are closed.