การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Computer Server) จำนวน ๙ เครื่อง

ประกาศวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

เลขที่ กจด.ปซ. ๖๗/๒๕๖๔

แชร์

Comments are closed.